info@borem.com.tr
0232 374 62 65 / 0532 490 0072

Taş Ustalığı

Taş Ustalığı

 
Taş Ustalığı
Taş ustalığı taşın ocaktan çıkarılması, taşın ocaklardan inşaata getirildikten sonra yontulması, taşın duvar olarak örülmesi, taşın işlenmesi (üzerine motif ve çeşitli desenlerin çizilmesi) olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.
Taşın rengi bölgesine ve yapısına göre farklılık göstermektedir. İçerisinde cam maddeleri bulunmaktadır. Taşa sağlamlık kazandıran bu cam maddeleridir. Bu taşlar çeşitli ocaklardan kütük haline çıkartılmaktadır.  Ev yapımında; sert ve analiz raporu olan,(radyoaktif,kanserojen  madde içermeyen taşlar kullanılmaktadır. Analizi olmayan taşların analizi tarafımızdan yaptırılmaktadır.
Beyaz taş yazın güneşten, kışın dondan etkilenerek çabuk eridiği için rağbet görmemektedir.Bu sebeklerden dolayı oluşumunu tam tamamlamayan taşlar tarafımızdan kullanılmamaktadır.
Ocaktan kırıcılar ile büyük kaya şeklinde çıkarılan taşlar,küçük kırıcı ve balyozlar ile 50-80 cm3 çapında küçültülür. Daha sonra Ustalar el çekiçleri ile taşı açar ve şekil verirler. İstenilen şekilde açılan taşlar çeşitli derz ile örülür, kullanıma hazır hale getirir.
Günümüzde taşlar makineyle yontulmaktadır. Makineyle yontulan taşlar elle yontulan kadar sağlam olmadığı için rağbet görmemektedir. Firmamız tamamı ile el işçiliği yapmakta ve ananevi tekniklerle çalışmaktadır.
Bir ev duvarı için m2 de 1000-1500 kg çivarında taş kullanılmaktadır. Taşlar ocaktan kütük halinde ton olarak alınmaktadır. Tabanı 100-120 m2 olan bir evde 120-180 ton arası taş kullanılır.
Ustalık
Bir inşaatta yaklaşık 6işçi çalışmaktadır.
 Bu işçilerin bir kısmı taş kırar, bir kısmı taş getirir, harcını yapar, usta ise duvarı örer.     
Fiyatlandırma
Ücret konusunda ev sahibiyle evin büyüklüğüne, özel isteklere göre herşey dahil anlaşma yapımaktadır. Bu anlaşmada:
Gerekli Resmi yazışmalar ve izinler
Proje (Tarafımızdan yapılır dışarıda projelerde  yaptırılan statik hesaplar kontrol edilerek kabul edilebilir.)
Hafriyat
Temel (kalıp-demir-beton)
Evin duvarının örülmesi
Elektrik –su tesisatı
Kirişler
Çatı ve pencereler. Giriş kapısı.
Örme Tekniği
Taşlar cinsine ve müşteri isteğine göre açılmakta ve  örülmektedir:
Taşların belli bir ölçüsü yoktur; karışıktır, alçaklığı yüksekliği farketmez. Taşlar birbirlerine yerleştirilip, çimento veya horasan harçla işlenir. Dıştan aralarına “derz”  yapılır. Taşlar belirli bir sıra oluşturmaz.
 Genellikle inşaatta krem renkli yontma taşlar kullanılmaktadır. Ocaklardan getirilen taşlar; evin büyüklüğüne, yüksekliğine, genişliğine göre elle açılmaktadır.
Tarihi eserlerde taşın aralarına “horasan” harcı yapılır. Toprak elenir, kavrularak yakılır. Kireç ve yumurtanın akı da ilave edilerek oluşturulan harç, taşın koltuğunun yapıştırıldığı yere konur.
Karşılıklı iki sıra halinde dizilen taşların arasına topraktan yapılan sulu harç dökülür. Bu harç duvarı sağlamlaştırır. İçten ve dıştan iki sıra taşla döndükten sonra, ortada yaklaşık 40 cm. Boş bırakılan alan çamur harçla doldurulmaktadır. Bütün deliklerini doldurur. Eskiden duvarların kalınlığı 80-90 cm. iken günümüzde taşlar çift sıra olarak örülmektedir. Bir taş 20 cm. olursa, diğeri de 20 cm.dir. Çift taş 40 cm.dir. Ortada kalan boşluk moloz taşla, taşların ara boşlukları ise harçla doldurulur.
Hem soğuğa karşı korunaklı, hem de binanın sağlam olması için evler bu teknikle yapılmaktadır. Geleneksel taş evlerde horasan harcı kullanılmaktadır.  Bu harç günümüzde de  kullanmaktayız.    

 

HIZLI İLETİŞİM

Sorun ve Şikayetlerinizi Bize Hızlıca Bildirin